mr. E.H.J. aan de Stegge is NOB-Lid (De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs). U bereikt hem via 06-18519658 en via eric@hartenenpartners.nl  

Meer over de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. Een beroepsvereniging die al sinds 1954 de belangen van de leden behartigt en de beoefening van het belastingrecht bevordert. Voor cliënten is het NOB-lidmaatschap van hun belastingadviseur een garantie voor kwaliteit –  zowel in vaktechnische zin als wat betreft het vaardighedenniveau. De NOB heeft nu 4850 leden. Ruim 600 daarvan zijn werkzaam als bedrijfsfiscalist.

De NOB onderscheidt zich door de – voor aspirant-leden verplichte – Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Voor veel beginnende adviseurs is de Beroepsopleiding Belastingadviseurs een belangrijke reden om bij een NOB-kantoor te gaan werken. Gewone leden kunnen deelnemen aan het Programma Permanente Educatie, dat bestaat uit seminars voor specialisten en voortgezette vaardigheidstrainingen. 

De NOB hanteert duidelijke regels (inclusief een eigen, onafhankelijke tuchtrechtspraak) rond de beroepsuitoefening van haar leden. Die zijn erop gericht dat de 'eer en waardigheid' van het beroep niet in gevaar komen en dat geen diensten worden verleend aan partijen die zich met onwettige activiteiten bezighouden. Een adviseur die lid is van de NOB wil voor zijn cliënt – binnen de wettelijke grenzen – altijd het beste resultaat bereiken. Hij is de vertegenwoordiger van zijn cliënt en neemt daarom altijd een partijstandpunt in.

 

Grotius Algemeen Bestuursrecht Afgerond

Begin maart 2018 heeft mr. E.H.J. aan de Stegge de specialisatie opleiding algemeen bestuursrecht van Grotius afgerond. Ook op het gebied van algemeen bestuursrecht kan de heer aan de Stegge u bijstaan. Deze geschillen voert u onder meer op het terrein van subsidies, sociale zekerheid en milieu en omgevingsrecht.

 

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl