mr. E.H.J. aan de Stegge is fiscaal jurist en NOB-Lid (De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs). Hij heeft begin 2018 de specialisatieopleiding Grotius Bestuursrecht afgerond.

U bereikt hem rechtstreeks op zijn gsm nummer 06-18519658.

Meer over de NOB

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. Een beroepsvereniging die al sinds 1954 de belangen van de leden behartigt en de beoefening van het belastingrecht bevordert. Voor cliënten is het NOB-lidmaatschap van hun belastingadviseur een garantie voor kwaliteit –  zowel in vaktechnische zin als wat betreft het vaardighedenniveau. De NOB heeft nu 4850 leden. Ruim 600 daarvan zijn werkzaam als bedrijfsfiscalist.

De NOB onderscheidt zich door de – voor aspirant-leden verplichte – Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Voor veel beginnende adviseurs is de Beroepsopleiding Belastingadviseurs een belangrijke reden om bij een NOB-kantoor te gaan werken. Gewone leden kunnen deelnemen aan het Programma Permanente Educatie, dat bestaat uit seminars voor specialisten en voortgezette vaardigheidstrainingen. 

De NOB hanteert duidelijke regels (inclusief een eigen, onafhankelijke tuchtrechtspraak) rond de beroepsuitoefening van haar leden. Die zijn erop gericht dat de 'eer en waardigheid' van het beroep niet in gevaar komen en dat geen diensten worden verleend aan partijen die zich met onwettige activiteiten bezighouden. Een adviseur die lid is van de NOB wil voor zijn cliënt – binnen de wettelijke grenzen – altijd het beste resultaat bereiken. Hij is de vertegenwoordiger van zijn cliënt en neemt daarom altijd een partijstandpunt in.

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl